jautrus

jautrus
jautrùs, -ì adj. (4) LsB441, Š, Kv, jáutrus (1) Als 1. greitai pajuntantis; opus: Jautrùs pirštas (bijo šalčio, lietimo) . Jo veido oda labai jautrì (bijo vėjo, saulės) . Griaučiai saugoja pačius jautriausius organus: smegenis, širdį, plaučius . Jautrùs muzikos jausmas NdŽ. Jautrios svarstyklės (rodo mažiausius svorio skirtumus) Db. 2. greitai pastebintis, atsiliepiantis, reaguojantis: Būti jautríems darbo žmonių poreikiams (sov.) .
jaũtriai adv.: Tik jautriai įsiklausydamas į liaudies muzikinę kalbą, kompozitorius gali sukurti kūrinį sp. Jautriai žiūrėkite į darbo žmonių poreikius ir reikalus (sov.) sp.
3. užjaučiantis, gailestingas: Jautrùs atjaučia svetimą vargą arba net pajunta labai švelnius paraginimus FT. Doras ir jautrios širdies žmogus atvirą širdį rodo . Tasai žmogus jautriõs širdies Dkš. Jautrì jaunuomenė NdŽ. Būk ir toliaus ant mūso teip jautriu (gailestingu) S.Dauk. 4. nekietai miegantis; budrus, sargus: Margis (šuo) labai jautrùs Ėr. Senas šuo jautrus sargas avių Jzm. Mūsų šuo jáutrus – vagių nebijom Als. Kurs jaũtrų miegą turia, kad kas įeina, tuo pajunta, tas jautrùs J. Liepė būti kantriais ir jautriais M.Valanč. Prigimimas yra jautresnis už visus sargus VP38. [Ugnį paves saugoti] jautriam ir bukliam S.Dauk. Būk jautrus, kad daiktai, kurie iš savęs užsidega, tau iškados nepadarytų S.Dauk.
jaũtriai adv.: Sesuo mano jautriai miega S.Nėr. Jautriai visų turtus saugos S.Dauk. Visumet jautriausiai dabok savęs M.Valanč.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • jautrus — jautrùs, jautri̇̀ bdv. Jautrùs áugalas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • jautrus — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. sensitive; sentisive vok. empfindlich; sensitiv rus. чувствительный pranc. sensible …   Automatikos terminų žodynas

  • kenksmingiesiems organizmams jautrus arealas — statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga ir karantino priemonės apibrėžtis Plotas, kuris dėl ekologinių veiksnių, palankių kenksmingiesiems organizmams įsikurti, gali patirti didelių ekonominių nuostolių. atitikmenys: angl. endangered area pranc …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • kenkėjo keliamiems pavojams jautrus arealas — statusas T sritis augalų apsauga ir karantino priemonės ryšiai: žiūrėk – kenksmingiesiems organizmams jautrus arealas šaltinis Tarptautinė augalų apsaugos konvencija, ratifikuota nuo 1999 m. lapkričio 23 d. (Žin., 1999, Nr. 107 3102) …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ligai jautrus gyvūnas — statusas T sritis gyvūnų užkrečiamosios ligos ryšiai: žiūrėk – ligai imlus gyvūnas šaltinis Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. birželio 24 d. įsakymas Nr. 284 „Dėl bendrųjų gyvūnų tam tikrų ligų …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • fazei jautrus — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. phase sensitive vok. phasenempfindlich rus. фазочувствительный pranc. sensible en phase …   Automatikos terminų žodynas

  • tolimajai ultravioletinei spinduliuotei jautrus rezistas — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. deep ultraviolet resist vok. Resist für tiefen UV Bereich, n rus. резист, чувствительный к дальнему ультрафиолетовому излучению, m pranc. résist sensible au ultraviolet lointain, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • ultravioletinei spinduliuotei jautrus rezistas — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. ultraviolet sensitive resist vok. UV empfindliches Resist, n rus. резист, чувствительный к ультрафиолетовому излучению, m pranc. résist sensible à la radiation ultraviolette, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • artimajai ultravioletinei spinduliuotei jautrus rezistas — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. near ultraviolet resist vok. für nahes Ultraviolett empfindliches Resist, n rus. резист, чувствительный к ближнему ультрафиолетовому излучению, m pranc. résist de l ultraviolet proche, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • elektroniniam švitinimui jautrus rezistas — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. electron resist; electron beam resist; electron sensitive resist vok. elektronenempfindliches Resist, n rus. электронно чувствительный резист, m; электронный резист, m pranc. résist sensible… …   Radioelektronikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”